Przejdź do treści

Państwowe Jednostki Budżetowe (PJB)

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów* dotyczących przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym, informujemy, że WFOŚiGW w Łodzi przystępuje do prac nad tworzeniem Planu Działalności Funduszu na rok 2012, w części dotyczącej dofinansowania zadań planowanych do realizacji przez PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE.

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów* dotyczących przekazania środków Państwowym Jednostkom Budżetowym, informujemy, że WFOŚiGW w Łodzi przystępuje do prac nad tworzeniem Planu Działalności Funduszu na rok 2012, w części dotyczącej dofinansowania zadań planowanych do realizacji przez PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE. Dlatego też prosimy kierowników państwowych jednostek budżetowych o złożenie formularzy wniosków o udzielenie promesy na dofinansowanie zadań planowanych do realizacji przez państwowe jednostki budżetowe z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2011 r.

Wnioski należy wypełnić w oparciu o obowiązujące w roku bieżącym w WFOŚiGW w Łodzi „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi”  na właściwym formularzu (pliki do pobrania poniżej).

Informujemy ponadto, iż nie zgłoszenie zapotrzebowania przez Państwowe Jednostki Budżetowe na rok przyszły może być równoznaczne z brakiem możliwości przyznania przez Fundusz dofinansowania w 2012 r., z uwagi na ustaloną kwotę limitu rezerwy celowej.

Dodatkowych informacji ww. zakresie udzielają Pracownicy Funduszu: 
Katarzyna Szymańska tel. (42) 66-34-166
Małgorzata Skupińska tel. (42) 66-34-167
*ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.