Przejdź do treści

PIĄTY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

W dniu 30 kwietnia 2009 r. zakończył się piąty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie złożono 68 wniosków, w tym: 11 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które nadzorują realizację projektów o wartości poniżej 25 mln euro.W dniu 30 kwietnia 2009 r. zakończył się piąty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie złożono 68 wniosków, w tym: 11 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które nadzorują realizację projektów o wartości poniżej 25 mln euro.

W ramach działania 1.1. Gospodarka wodno ? ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM złożono 60 wniosków o dofinansowanie o wartości ok. 3,03 mld zł, w ramach działania 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych złożono 8 wniosków o dofinansowanie o wartości ok. 910 mln zł. W ramach działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie.

Wyniki piątego naboru wniosków


Region

Instytucja

Liczba wniosków

Łączna wartość złożonych wniosków (w zł)

Cała Polska

NFOŚiGW

11

1 888 603 931,49

Dolnośląskie

WFOŚiGW Wrocław

4

233 074 522,25

Kujawsko-pomorskie

WFOŚiGW Toruń

2

95 888 675,15

Lubelskie

WFOŚiGW Lublin

5

165 225 275,80

Lubuskie

WFOŚiGW Zielona Góra

0

0

Łódzkie

WFOŚiGW Łódź

4

225 987 498,46

Małopolskie

WFOŚiGW Kraków

12

414 108 746,14

Mazowieckie

WFOŚiGW Warszawa

5

136 292 551,30

Opolskie

WFOŚiGW Opole

4

177 495 825,69

Podkarpackie

WFOŚiGW Rzeszów

2

19 611 859,50

Podlaskie

WFOŚiGW Białystok

5

77 763 069,95

Pomorskie

WFOŚiGW Gdańsk

1

32 538 615,10

Śląskie

WFOŚiGW Katowice

1

35 738 035,69

Świętokrzyskie

WFOŚiGW Kielce

1

59 501 055,93

Warmińsko-mazurskie

WFOŚiGW Olsztyn

3

183 471 775,91

Wielkopolskie

WFOŚiGW Poznań

2

63 865 523,21

Zachodniopomorskie

WFOŚiGW Szczecin

6

135 546 426,33

SUMA

68

3 944 713 387,93


źródło informacji: www.ekoportal.pl

 

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Łodzi w ramach V naboru


Lp.

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Koszt całkowity projektu (mln PLN)

Wnioskowana kwota projektu (mln PLN)

1

Gmina Aleksandrów Łódzki

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

83,9

49,0

2

Gmina Kutno

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gminie Kutno

14,1

5,3

3

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie

Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno

97,8

56,6

4

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

Kompleksowa gospodarka ściekowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie miasta Radomska

29,9

10,5

Razem

225,7

121,4


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.