Przejdź do treści

ZAKOŃCZONO OCENĘ FORMALNĄ WNIOSKÓW Z IV KONKURSU

  W dniu 4 maja br. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które zostały złożone w IV rundzie konkursowej. Spośród 7 wniosków, 3 uzyskały pozytywny wynik i zostały przyjęte do dalszej oceny w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia.
 
W dniu 4 maja br. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które zostały złożone w IV rundzie konkursowej. Spośród 7 wniosków, 3 uzyskały pozytywny wynik i zostały przyjęte do dalszej oceny w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia.

Ocenie merytorycznej zostaną poddane następujące wnioski:

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Koszt całkowity projektu (mln PLN)

Wnioskowana kwota projektu (mln PLN)

1

Miasto i Gmina Działoszyn

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn

32,3

21,2

2

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)

27,5

13,1

3

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I

82,3

39,6
Razem

142,1

73,9Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.