Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na pełen pakiet rocznego ubezpieczenia majątkowego od dn. 07.04.2015 r. (ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy) zgodnie z poniższym zestawieniem.

Prosimy o przesłanie oferty zawierającej ceny dla poszczególnych pozycji oraz cenę łączną za roczne ubezpieczenie majątku (tabela z poszczególnymi pozycjami znajduje się poniżej do pobrania) WFOŚiGW w Łodzi  na adres mailowy zamowienia@wfosigw.lodz.pl lub fax nr 42 639 51 21 w nieprzekraczalnym terminie do dn. 26.03.2015 do godz. 10.00.

Do pobrania:

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie merytorycznym jest p. Piotr Kroc tel. 42 663 41 28.

Do oferty należy dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia w przedmiotowym zakresie.

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.