Przejdź do treści

Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko

18 lutego 2015 r., Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko.

Listy rankingowe podzielone są na projekty z aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM oraz z przedziału powyżej 15 tys. RLM. Na liście rankingowej z przedziału powyżej 15 tys. RLM znajduje się 8 projektów o statusie podstawowym, w tym z województwa łódzkiego 1 projekt przeszedł do dalszego etapu oceny tj. projekt Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie. W ramach zadnia planowana jest rozbudowa grupowej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Kutno. Koszt całkowity projektu wyniósł 18 395 888,57 zł, z tego wartość dofinansowania wyniosła 7 588 154,47zł.

Link do list rankingowych:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_02/87f2046f8d7884faadc6a42a58b12f08.pdf


Na liście rankingowej z przedziału 10-15 tys. RLM znalazło się 9 projektów o statusie podstawowym. Nie złożono żadnego projektu z województwa łódzkiego:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_02/693c956d473e70b073e23643ff254529.pdf

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.