Przejdź do treści

Przystąpienie Dyrektora RZGW w Poznaniu do sporządzania Warunków korzystania z wód zlewni połozonych w regionie wodnym Warty

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o przystąpieniu przez Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW w Poznaniu) do sporządzania Warunków  korzystania z wód zlewni położonych w regionie wodnym Warty.

"Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 116 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.)opracowuje warunki korzystania z wód zlewni połozonych w regionie wodnym Warty, dla kórych w wyniku ustaleń Planu gospodarowania wodami na  na obszarze dorzecza Odry (...), konieczne jest określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych w celu osiagnięcia dobrego stanu wód".

Zgodnie z art. 115, w zw. z art. 116  ust. 2 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni obejmować mogą:

1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych,
2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych,
3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d. wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadami o przystąpieniu do sporządzania projektu warunków korzystania z wód zlewni Zbiornika Jeziorsko obejmującej scalona częśc wód powierzchniowych w kodzie W0503.


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się, w terminie od dnia 17.02.2015 r. do dnia 11.03.2015 r., z dokumentacją sprawy w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu: Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań; Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie - Skęczniew 57, 62-730 Dobra, w godzinach od 8.00 do 15.00, a także na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowane w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód zlewni - Zbiornik Jeziorsko.

Wszyscy zainteresowani uwag i wnioski mogą składać w terminie od dnia 17.02.2015r. do dnia 11.03.2015 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia Założeń do projektów Warunków lub na adres e-mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowane w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód zlewni - Ner doZbiornik Jeziorsko".

 Jednocześnie informujemy, iż w myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 11.03.2015 r. nie będą rozpatrywane.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.