Przejdź do treści

Nabór wniosków na OZE w roku 2015 - ważny komunikat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w roku bieżącym termin naboru wniosków z dziedziny Ochrona Powietrza o dofinansowanie zadań w formie pożyczki, przeznaczonych na realizację inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych lub z produkcją energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracją) w celach komercyjnych upływa dnia 31.05.2015 r.

Wymogiem aplikowania o środki będzie zabezpieczenie pożyczki w formie gwarancji bankowej, która winna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie WFOŚiGW w Łodzi. Promesę udzielenia ww. gwarancji przez bank należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Decyzje w sprawie przyznania pożyczki zostaną podjęte po zakończeniu naboru wniosków.

Wnioski już złożone do WFOŚiGW w Łodzi zachowują aktualność pod warunkiem, że zostaną uzupełnione o ww. promesę gwarancji bankowej i będą one rozpatrywane łącznie z nowo złożonymi wnioskami. 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.