Przejdź do treści

Nabór wniosków na OZE w roku 2015 - ważny komunikat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż w roku bieżącym termin naboru wniosków z dziedziny Ochrona Powietrza o dofinansowanie zadań w formie pożyczki, przeznaczonych na realizację inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych lub z produkcją energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu (kogeneracją) w celach komercyjnych upływa dnia 31.05.2015 r.

Wymogiem aplikowania o środki będzie zabezpieczenie pożyczki w formie gwarancji bankowej, która winna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie WFOŚiGW w Łodzi. Promesę udzielenia ww. gwarancji przez bank należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Decyzje w sprawie przyznania pożyczki zostaną podjęte po zakończeniu naboru wniosków.

Wnioski już złożone do WFOŚiGW w Łodzi zachowują aktualność pod warunkiem, że zostaną uzupełnione o ww. promesę gwarancji bankowej i będą one rozpatrywane łącznie z nowo złożonymi wnioskami. 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.