Przejdź do treści

Formularze wniosków na 2015 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że w zakładce "Dla Beneficjentów" - "Formularze wniosków"  zostały zamieszczone formularze wniosków obowiązujące w 2015 roku.

Zostały zamieszczone formularze wniosków o:

  • dofinansowanie w formie pożyczki,
  • dofinansowanie w formie pożyczki pomostowej,
  • dofinansowanie w formie dotacji,
  • przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym (pjb),
  • dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji w ramach II edycji Programu Priorytetowego "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia zanieczyszczeń do atmosfery",
  • częściowe umorzenie pożyczki.

W stosunku do roku ubiegłego, niewielkim zmianom uległy tylko niektóre załączniki, takie jak:

  • harmonogram rzeczowo - finansowy zadania,
  • oświadczenie o zapewnieniu pełnego zbilansowania kosztów zadania i wskazaniu źródeł ich finansowania,
  • oświadczenie dotyczące wyboru wykonawcy/dostawcy,
  • "oświadczenie Wnioskodawcy o opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych...".
oraz formularz podstawowy.

Wprowadzone modyfikacje mają na celu ułatwienie naszym Beneficjentom wypełnianie dokumentów.

Ponadto, w związku z wejściem w życie nowych przepisów, dla dziedziny "Ochrona zasobów wodnych" wprowadzono zaktualizowaną "Kartę planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego".

Nowe formularze obowiązują do wniosków składanych od 19.01.2015 r. Dla wniosków zarejestrowanych do 16.01.2015 r. akceptowane będą formularze wniosków, które obowiązywały w roku ubiegłym.

Przypominamy, że wnioski o dotację z dziedziny Edukacja Ekologiczna będą w bieżącym roku rozpatrywane w trybie konkursowym, więc zamieszczony formularz wniosku dla tej dziedziny i wzory załączników, w tym harmonogram rzeczowo - finansowy EE i Karta planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego zadania dotyczą wyłącznie państwowych jednostek budżetowych, a więc zadań dofinansowywanych w formie przekazania środków.

Poniżej znajduje się link, pod którym znajdują się formularze wniosków:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.