Przejdź do treści

GALA 2014 - podsumowanie konkursów WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 5 grudnia 2014 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  podczas uroczystej Gali zorganizowanej w Łódzkim Domu Kultury  podsumował Konkursy ogłaszone w 2014 r. Nagrodzono laureatów Konkursów: „EkoaAtywni”, „Ekologiczny magister i doktor” oraz „Ekobelfry”.

Celem Konkursu "EkoAktywni" było nagrodzenie najlepszej organizacji pozarządowej oraz osób fizycznych za prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego. W kategorii - organizacja pozarządowa nagrodę I stopnia przyznano Związkowi Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Łódzka natomiast nagroda II stopnia trafiła do Stowarzyszenia "Mamy Wielkie Serca". 
W kategorii osoba fizyczna nagrody odebrały osoby, które chronią siedliska przyrodnicze i prowadzą działalność na rzecz edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży na terenie woj. Łódzkiego. Nagrodzono 6 osób: Krystynę Mikitę, Agnieszkę Hermel, Józefa Michalskiego, Józefa Sójkę, Zbigniewa Kazimierskiego oraz Jana Juszczaka .                                  
W ramach Konkursu "EkoAktywni" przyznano nagrody na ogólną kwotę 60.000,- zł.

Celem Konkursu "Ekologiczny magister i doktor" było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska oraz nagrodzenie ich autorów. Konkurs był ogłoszony w dwóch kategoriach: Ekologiczny magister i Ekologiczny doktor. Do konkursu przystąpili absolwenci uczelni wyższych z terenu województwa łódzkiego, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2013/2014. 
Nagrodzono 3 doktorów: Aleksabdrę Ziemińską-Stolarską, Łukasza Antczaka i Elżbietę Karlińską oraz 9 magistrów: Katarzynę Bukowską, Marcina Chmielewskiego, Ewę Nawrocką, Magdalenę Foszpańczyk, Martę Gellert, Pawła Leśniewicza, Marcelinę Jeżewską, Monikę Świerską i Ewelinę Madalińską.  
W ramach Konkursu "EkoAktywni" przyznano nagrody na ogólną kwotę 67.500,- zł.
                              
Konkurs "Ekobelfry" na stałe wpisał się w coroczny kalendarz konkursów ogłaszanych przez WFOŚiGW w Łodzi. W tym roku odbyła się IV edycja tego konkursu, którego celem było wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska z terenu woj. łódzkiego. Konkurs został ogłoszony w dwóch kategoriach: Ekobelfer i Ekoszkoła. W każdej z tych kategorii wyróżniono pięć podkategorii: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoły specjalne i ośrodki szkolno-wychowawcze.
Ogółem nagrodzono 15 placówek oświatowych i 19 nauczycieli z terenu woj. łódzkiego
W ramach Konkursu "EKOBELFRY" przyznano nagrody na ogólną kwotę 94.500,- zł.

W uroczystej Gali podsumowującej konkursy WFOŚiGW w Łodzi wzięli  udział: Marszałek Województwa Pan Witold Stępień, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Łódzkiego Pani Bożena Ziemniewicz, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Pan Sławomir Granatowski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Pan Hieronim Andrzejewski.
WFOŚiGW w Łodzi reprezentowali: Z-ca Prezesa Zarządu Pan Wiesław Łukomski,  Z-ca Prezesa Zarządu Pan Andrzej Czapla, Dyrektor Biura Pani Barbara Rutkowska, Z-ca Dyrektora Biura Pani Ewa Bernacka. W Gali uczestniczyli także członkowie Kolegiów Konkursowych: Pani Katarzyna Krakowska Z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, dr Agnieszka Wolańska-Kamińska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, dr Michał Ciepłucha członek Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi reprezentujący organizacje ekologiczne. Aby Gala była ciekawa, atrakcyjna i niepowtarzalna zadbali pracownicy Funduszu: Wiesława Szczawińska, Katarzyna Szyposzyńska, Joanna Budzińska, Iwona Sznerch i Dominika Jeżewszka-Zajdel.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dziękuje Wytwórni Filmów Oświatowych i Łódzkiemy Domowi Kultury za pomoc i wsparcie przy organizacji Gali Konkursowej. 

  
Wszystkie wyniki konkursów można znaleźć na stronie internetowej www.zainwesujwekologie.pl w zakładce KONKURSY.   

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.