Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach: Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 15/POIiŚ/1.1/12/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wynosi 20 mln euro.
Podana kwota dofinansowania z Funduszu Spójności może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminie konkursu.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminie konkursu.

Wnioski należy składać w terminie od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawiew przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*;
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*.

* według kursu euro określonego zgodnie z regulaminem konkursu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa19 stycznia 2015 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.zainwestujwekologie.pl .

 

Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie materiały dotyczące konkursu dostępne są pod poniższym linkiem:

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/23676_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xv_runda_konkursowa.html

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.