Przejdź do treści

Studia podyplomowe z dofinansowaniem Funduszu

WFOŚiGW w Łodzi informuje, że rozpoczęła się rekrutacja na czwarte ze studiów podyplomowych, na realizację których Fundusz przyznał dofinansowanie tj. prowadzone przez Uniwersytet Łódzki - "Doskonalenie kadr ochrony środowiska w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska i przyrody".
Słuchaczami studiów mogą być pracownicy jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy państwowych jednostek budżetowych z województwa łódzkiego, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, przez okres nie krótszy niż 2 lata do czasu zgłoszenia do uczestnictwa w Studiach, o ile zakres ich obowiązków służbowych obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska.Dzięki dotacji Funduszu, pracodawca (jst, pjb) kierujący swojego pracownika na studia, pokrywa tylko część kosztów uczestnictwa.

Poniżej przesyłamy Państwu link informacyjny na temat studiów:
http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/doskonalenie-kadr-ochrony-srodowiska/o-studiach

Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia i śledzenia aktualności pojawiających się na stronie internetowej.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.