Przejdź do treści

Studia podyplomowe z dofinansowaniem Funduszu

WFOŚiGW w Łodzi przypomina, iż w Konkursie o dofinansowanie w formie dotacji pn. "Doskonalenie kadr ochrony środowiska - studia podyplomowe", Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył wnioski na realizację następujących studiów podyplomowych:
  • Politechnika Łódzka: Studia podyplomowe "Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej zasilanych z niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii",
  • Politechnika Łódzka: "Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie",
  • Uniwersytet Łódzki: "Doskonalenie kadr ochrony środowiska w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska i przyrody - studia podyplomowe",
  • Społeczna Akademia Nauk  z siedzibą w Łodzi: "Prawne aspekty ochrony środowiska i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ocen oddziaływania na środowisko oraz zagadnień związanych z gospodarką odpadami, gospodarowaniem wodami i ochroną wód a także Ramową Dyrektywą Wodną".


Słuchaczami studiów mogą być pracownicy jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy państwowych jednostek budżetowych z województwa łódzkiego, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, przez okres nie krótszy niż 2 lata do czasu zgłoszenia do uczestnictwa w Studiach, o ile zakres ich obowiązków służbowych obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska.

Dzięki dotacji Funduszu, pracodawca (jst, pjb) kierujący swojego pracownika na studia, pokrywa tylko część kosztów uczestnictwa.


Trwa rekrutacja na studia realizowane przez Politechnikę Łódzką. Poniżej link:

 


Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia i śledzenia aktualności pojawiających się na stronie internetowej.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.