Przejdź do treści

Pierwsza umowa o dofianansowanie w ramach Programu Operacyjnego Insfrastruktura i Środowisko na realizację projketu odpadowego wyłonionego w trybie konkursowym

Zdjęcie, Pierwsza umowa o dofianansowanie w ramach Programu Operacyjnego Insfrastruktura i Środowisko na realizację projketu odpadowego wyłonionego w trybie konkursowym
W dniu 25 września 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. "BUDOWA  RZZOK W MIEJSCOWOŚCI PIASKI BANKOWE, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE".

Jest to pierwsza umowa realizowana w ramach działania 2.1 - "Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych" II priorytetu "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w woj. łódzkim.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW w Łodzi)  oraz Związkiem Międzygminnym BZURA.

Ze strony Funduszu umowę podpisali:

 • Prezes Zarządu - Pan Tomasz Łysek,
 • Zastępca Prezesa Zarządu - Pan Zbigniew Stasiak,

Ze strony Beneficjenta umowę sygnował:

 • Przewodniczący Zarządu Związku - Pan Ryszard Nowakowski,
 • Z-ca Przewodniczącego Związku - Pan Grzegorz Stefański z kontrasygnatą Głównej Księgowej - Pani Agnieszki Wojdy.
Wartość całkowita projektu to ok. 84,8 mln PLN, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to ok. 41,4 mln PLN.

Planowany do realizacji REGIONALNY ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RZZOK będzie zespołem obiektów budowlanych, składającym się z:

 • sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o docelowej wydajności 50 000,00 Mg/rok wraz z linią doczyszczania surowców wtórnych dla wydajności 5 000 Mg/rok zakończoną odbiorem paliwa pre RDF,
 • instalacji do stabilizacji/kompostowania odpadów o przepustowości ok. 22.000 Mg/rok,
 • kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • segmentów technologicznych: rozdrabniania gruzu budowlanego, odbioru odpadów od dostawców indywidualnych, magazynowania odpadów do produkcji paliwa pre RDF oraz boksy na paliwo pre RDF, magazynowania odpadów niebezpiecznych w mobilnych kontenerach, napraw pojemników i urządzeń, przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych (mieszkańców),
 • uzupełniających obiektów infrastruktury.

Nadrzędnym celem projektu jest:

 • zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku,
 • wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji,
 • odzysku i recyklingu odpadów,
 • poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

Słowniczek pojęć:

 • paliwo pre RDF - paliwo alternatywne, czyli materiał opałowy wystepujący w postaci wałków wytworzonych z silnie rozdrobnionych odpadów (RDF od Refuse Derived Fuel - paliwo z odpadów), źródło: Wikipedia.

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.