Przejdź do treści

Studia podyplomowe z dofinansowaniem ze środków Funduszu

WFOŚiGW w Łodzi informuje, iż w Konkursie o dofinansowanie w formie dotacji pn. "Doskonalenie kadr ochrony środowiska - studia podyplomowe", Zarząd Funduszu pozytywnie rozpatrzył wnioski na realizację następujących studiów podyplomowych:
  • Politechnika Łódzka: Studia podyplomowe "Efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej zasilanych z niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii";
  • Politechnika Łódzka: "Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska oraz gospodarka przestrzenna i planowanie";
  • Uniwersytet Łódzki: "Doskonalenie kadr ochrony środowiska w zakresie prawnych aspektów ochrony środowiska i przyrody - studia podyplomowe";
  • Społeczna Akademia Nauk  z siedzibą w Łodzi: "Prawne aspekty ochrony środowiska i przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ocen oddziaływania na środowisko oraz zagadnień związanych z gospodarką odpadami, gospodarowaniem wodami i ochroną wód a także Ramową Dyrektywą Wodną".
Słuchaczami studiów mogą być pracownicy jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych oraz pracownicy państwowych jednostek budżetowych z województwa łódzkiego, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, przez okres nie krótszy niż 2 lata do czasu zgłoszenia do uczestnictwa w Studiach, o ile zakres ich obowiązków służbowych obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska.
Dzięki dotacji Funduszu, pracodawca (jst, pjb) kierujący swojego pracownika na studia, pokrywa tylko część kosztów uczestnictwa.

 

Obecnie rozpoczęła się już rekrutacja na studia realizowane przez SAN w Łodzi. Poniżej link:
http://podyplomowe.spoleczna.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/107-prawne-aspekty-ochrony-srodowiska-i-przyrody-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-ocen-oddzialywania-na-srodowisko

Wkrótce pozostałe uczelnie ogłoszą kolejne nabory.

Zachęcamy do skorzystania z tej formy wsparcia i śledzenia aktualności pojawiających się na stronie internetowej.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.