Przejdź do treści

Podpisanie kolejnych umów w ramach POIiŚ

W dniu 5 oraz 10 września 2014 r. podpisane zostały 3 umowy o dofinansowanie na opracowanie dokumentacji, która posłuży Beneficjentom w perspektywie finansowej 2014-2020 do ubiegania się o środki z Funduszu Spójności na realizację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach POIiŚ 2007-2013 to:

  • "Dokumentacja na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cedrowicach" realizowanego przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Całkowita wartość projektów to: 442 629,73 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 273 072,33 zł,
  • "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask"  realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku. Całkowita wartość projektów to: 2 306 127,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 1 593 665,00 zł,
  • "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki -  przygotowanie dokumentacji" realizowanego przez Gminę Tomaszów Mazowiecki.

Całkowita wartość projektów to:  499 995,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 345 525,00 zł.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.