Przejdź do treści

Konsultacje społeczne projektów warunków korzystania z wód wybranych zlewni (11.09. - 02.10.2014 r.)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamia o sporządzaniu:
  • projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Noteci od źródeł do oddzielenia się Kanału Noteckiego w Antonowie obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W1401, W1402, W1403, W1404, W1405 oraz W1406,
  • projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Neru do Zalewki obejmującą scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0601,
  • projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Kanału Grójeckiego obejmującą scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0705,
  • projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Kanału Ślesińskiego i Strugi Biskupiej obejmującą scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0706,
  • projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Meszny obejmującą scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0710,
  • projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Mogilnicy obejmującą scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W1002,
  • projektu rozporządzenia w sprawie warunków korzystania z wód zlewni Obry od Kanału Dźwińskiego do Paklicy obejmującej scalone części wód powierzchniowych o kodach W1307 i W1309.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w terminie od 11.09.2014 r. do 02.10.2014 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego na miejscu wyłożenia dokumentów konsultowanych lub na adres e-mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl.

Wiecej informacji na powyższy temat znajduje się na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnejw Poznaniu:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.