Przejdź do treści

Potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności dla 3 kolejnych projektów Konkurs nr 12/PO IiŚ/1.1/04/2014

W dniu 11.08.2014 r. do WFOŚiGW w Łodzi wpłynęły Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektów:
  1. "Dokumentacja na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cedrowicach" realizowanego przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Całkowita wartość projektów to: 442 629,73 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 273 072,33 zł.
  2. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask"  realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku. Całkowita wartość projektów to: 2 306 127,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 1 593 665,00 zł.
  3. "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki -  przygotowanie dokumentacji" realizowanego przez Gminę Tomaszów Mazowiecki. Całkowita wartość projektów to:  499 995,00 zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności: 345 525,00 zł.

Celem ww. projektów jest przygotowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które umożliwi aplikowanie o wsparcie finansowe dla działań inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W zakresie rzeczowym projektów znajduje się opracowanie dokumentacji do zadań realizowanych w przyszłej perspektywie finansowej.

Planowany termin podpisania umów o dofinansowanie: początek września 2014 r.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.