Przejdź do treści
logo

Potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności dla Gminy Łask Konkurs nr 11/PO IiŚ/1.1/10/2013

W dniu 22 lipca 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie w sprawie warunkowego przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko dla Projektu nr POIS.01.01.00-00-110/13 pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łask".
Zakres Projektu obejmuje budowę 0,824 km kanalizacji sanitarnej, 0,128 km kanalizacji deszczowej oraz 0,329 km sieci wodociągowej. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podłączenie do projektowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 200 osób. Dzięki realizacji Projektu wskaźnik skanalizowania aglomeracji Łask wzrośnie z 94,8% do 95,7% co wpisuje się w założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i cele PO IiŚ. 

Wartość całkowita Projektu to ok. 1, 8 mln zł, w tym koszty kwalifikowane to ok. 1,5 mln zł, a przyznane dofinansowanie unijne wynosi ok. 1,2 mln zł. 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.