Przejdź do treści

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2010 ROK

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystępuje do opracowywania Listy przedsięwzięć priorytetowych na 2010 rok (zgodnie z art. 414 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm). W związku z powyższym prosimy o sporządzenie wykazu zadań proekologicznych planowanych do realizacji w 2010 roku, w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Fundusz.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przystępuje do opracowywania Listy przedsięwzięć priorytetowych na 2010 rok (zgodnie z art. 414 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm).
W związku z powyższym prosimy o sporządzenie wykazu zadań proekologicznych planowanych do realizacji w 2010 roku, w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Fundusz.

WZÓR TABELI

Wykaz ten powinien zawierać przedsięwzięcia planowane do dofinansowania w 2010 roku ze środków WFOŚiGW w Łodzi, a także ze środków NFOŚiGW, ze szczególnym uwzględnieniem zadań przewidzianych do dofinansowania z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Lista przedsięwzięć priorytetowych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków nie podlegających zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony środowiska jest opiniowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w części obejmującej zadania z zakresu gospodarki wodnej jest uzgadniana z właściwymi dyrekcjami regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie finansowania tych przedsięwzięć.
W związku z powyższym oczekujemy na przesłanie przez Państwa informacji z wykazem zadań priorytetowych w terminie do dnia 08.05.2009 r.

Dodatkowo prosimy nadsyłać ww. tabelę drogą elektroniczną na adres:

priorytety@wfosigw.lodz.pl

Nazwa pliku powinna zawierać oprócz słów ?Priorytety? nazwę jednostki samorządowej bez polskich znaków, np.: dla Gminy Łanięta nazwa pliku będzie brzmiała: ?Priorytety_gmina_lanieta.xls?

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.