Przejdź do treści
logo

Wizyta Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pana Tomasza Łyska na oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Zdjęcie, Wizyta Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pana Tomasza Łyska na oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
6 sierpnia 2014 r. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Tomasz Łysek wraz z prezydentem Piotrkowa Trybunalskiego Panem Krzysztofem Chojniakiem oraz mecenasem Michałem Królem odpowiedzialnym za obsługę prawną projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” oceniał efekty prac na piotrkowskiej oczyszczalni ścieków.  

Z końcem lipca zakończyły się wszystkie prace budowlane na oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. Obecnie zespół inżyniera budowy dokonuje oceny czy zmodernizowany obiekt jest gotowy do prawidłowej i efektywnej eksploatacji.

  • "W trakcie prac odbiorowych sprawdzamy, czy wszystkie roboty ujęte w dokumentacji projektowej zostały wykonane, czy sprawnie działają zamontowane urządzenia oraz czy proces oczyszczania zapewnia osiągnięcie i utrzymanie oczekiwanych parametrów ścieków. Ostatecznym potwierdzeniem wykonania inwestycji i wypełnienia wszystkich zobowiązań kontraktowych będzie Świadectwo Wykonania. Inżynier Kontraktu wystawi je dopiero po 12 miesiącach od odbioru robót. Czas ten przeznaczony jest na usuwanie ewentualnych wad i usterek oraz dokonywanie napraw i poprawek ujawnionych podczas ciągłej, rocznej eksploatacji oczyszczalni" mówił Prezes Spółki Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja  Pan Michał Rżanek,  który oprowadzał gości po terenie oczyszczalni.

Wykonawca wprowadza jeszcze ostatnie, drobne poprawki i prowadzi prace porządkowe. Po wydaniu Świadectwa Przejęcia Robót z oczyszczalni zniknie sprzęt budowlany, a cały teren zostanie uporządkowany.

 Projekt ten został dofinansowany ze środków:

  • Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 1 Gospodarka wodno - ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Kwota dofinansowania wyniosła: 130 187 643,77 PLN,
  • WFOŚiGW w Łodzi. Kwota dofinansowania wyniosła 49 463 793,24 PLN.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 226 888 093,13 PLN.


Więcej na temat inwestycji "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim" można znaleźć na stronie www.oczyszczalniapiotrkow.pl

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.