Przejdź do treści

Potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności dla Związku Międzygminnego BZURA

Konkurs nr 8/PO IiŚ/2.1/06/2013 W dniu 18 czerwca 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie Nr 57/2014 w sprawie warunkowego przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Projektu nr POIS.02.01.00-00-0004/13 pn.: "BUDOWA RZZOK W MIEJSCOWOŚCI PIASKI BANKOWE, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE".

Planowany do realizacji RZZOK będzie zespołem obiektów budowlanych, składającym się z:

  • sortowni odpadów komunalnych zmieszanych o docelowej wydajności 50 000,00 Mg/rok wraz z linią doczyszczania surowców wtórnych dla wydajności 5 000 Mg/rok zakończoną odbiorem paliwa pre RDF,

  • instalacji do stabilizacji/kompostowania odpadów o przepustowości ok. 22.000 Mg/rok,

  • kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,

  • segmentów technologicznych: rozdrabniania gruzu budowlanego, odbioru odpadów od dostawców indywidualnych, magazynowania odpadów do produkcji paliwa pre RDF oraz boksy na paliwo pre RDF, magazynowania odpadów niebezpiecznych w mobilnych kontenerach, napraw pojemników i urządzeń, przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych (mieszkańców),

  • uzupełniających obiektów infrastruktury.

Nadrzędnym celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, poprawa zarządzania środowiskiem oraz poprawa warunków życia mieszkańców i wzrost znaczenia środowiska jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy.

Wartość całkowita Projektu to ok. 90,7 mln zł, w tym koszty kwalifikowane to ok. 73,9 mln zł, a przyznane dofinansowanie unijne wynosi ok. 44,3 mln zł. 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.