Przejdź do treści

CZWARTY NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

W dniu 27 lutego 2009 r. zakończył się czwarty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku – www.ekoportal.pl pojawiła się informacja o wnioskach, jakie wpłynęły do Instytucji Wdrażających. Przy czym, złożone zostały tylko wnioski z zakresu gospodarki wodno – ściekowej (I oś priorytetowa), nie wpłynął żaden wniosek z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (II oś priorytetowa). W sumie złożono 63 wnioski, w tym: 6 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W dniu 27 lutego 2009 r. zakończył się czwarty nabór wniosków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na stronie internetowej Centrum Informacji o Środowisku ? www.ekoportal.pl pojawiła się informacja o wnioskach, jakie wpłynęły do Instytucji Wdrażających. Przy czym, złożone zostały tylko wnioski z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej (I oś priorytetowa), nie wpłynął żaden wniosek z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi (II oś priorytetowa). W sumie złożono 63 wnioski, w tym: 6 do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który nadzoruje realizację projektów o wartości powyżej 25 mln euro oraz 57 do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wyniki czwartego naboru wniosków ? I oś priorytetowa

 

Region

Instytucja

Liczba wniosków

Łączna wartość złożonych wniosków
(w zł)

Cała Polska

NFOŚiGW

6

854 267 614,70

Dolnośląskie

WFOŚiGW Wrocław

2

126 410 000,00

Kujawsko-pomorskie

WFOŚiGW Toruń

1

34 730 741,80

Lubelskie

WFOŚiGW Lublin

2

59 946 145,88

Lubuskie

WFOŚiGW Zielona Góra

2

48 684 106,26

Łódzkie

WFOŚiGW Łódź

7

334 672 222,20

Małopolskie

WFOŚiGW Kraków

5

177 500 811,51

Mazowieckie

WFOŚiGW Warszawa

10

305 613 192,33

Opolskie

WFOŚiGW Opole

-

-

Podkarpackie

WFOŚiGW Rzeszów

-

-

Podlaskie

WFOŚiGW Białystok

4

75 576 782,50

Pomorskie

WFOŚiGW Gdańsk

3

113 335 508,00

Śląskie

WFOŚiGW Katowice

3

77 280 752,64

Świętokrzyskie

WFOŚiGW Kielce

6

523 153 281,02

Warmińsko-mazurskie

WFOŚiGW Olsztyn

3

55 539 584,86

Wielkopolskie

WFOŚiGW Poznań

4

105 628 799,74

Zachodniopomorskie

WFOŚiGW Szczecin

5

151 357 362,40

SUMA

63

3 043 696 905,84

 

źródło informacji: www.ekoportal.pl

 

 

Wnioski złożone do WFOŚiGW w Łodzi w ramach IV naboru

 

 

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa projektu

Koszt całkowity projektu
(mln PLN)

Wnioskowana kwota projektu
(mln PLN)

1

Gmina Aleksandrów Łódzki

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

83,9

49,0

2

Miasto i Gmina Działoszyn

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście i Gminie Działoszyn

32,3

22,2

3

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Konstantynów Łódzki Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza II)

22,6

13,1

4

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie

Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap I

75,6

46,5

5

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie

22,1

15,4

6

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

Kompleksowa gospodarka ściekowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Radomska

29,9

10,6

7

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I

68,0

39,6

SUMA

334, 4

196,4

 Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.