Przejdź do treści

Potwierdzenie dofinansowania z Funduszu Spójności dla Pabianic

W dniu 2 czerwca 2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało Potwierdzenie w sprawie warunkowego przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Projektu nr POIS.01.01.00-00-069/13 pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego miasta Pabianic”.

Zakres Projektu obejmuje budowę 0,82 km kanalizacji sanitarnej, modernizację 5,05 km kanalizacji sanitarnej oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody Jutrzkowicka. Dzięki realizacji Projektu wskaźnik skanalizowania aglomeracji łódzkiej przekroczy 95 %, co wpisuje się w założenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i cele POIiŚ.  Projekt, obok zadań dotyczących kanalizacji sanitarnej, realizuje również zadania związane z zaopatrzeniem społeczności w wodę, stąd też jego kompleksowy charakter. Wartość całkowita Projektu to ok. 11, 4 mln zł, w tym koszty kwalifikowane 
wynoszą  ok. 9, 1 mln zł, a przyznane dofinansowanie unijne wynosi ok. 7,6 mln zł. 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.