Przejdź do treści

Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego KAWKA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór wniosków w celu dofinansowania w formie pożyczki przez WFOŚiGW w Łodzi zadań z zakresu Ochrony Powietrza z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW w ramach Programu Priorytetowego KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

Na podstawie przedłożonych wniosków WFOŚiGW w Łodzi wystąpi do NFOŚiGW w Warszawie o udostępnienie środków w ramach ww. Programu Priorytetowego.

Wnioskodawcami w ogłaszanym naborze WFOŚiGW w Łodzi mogą być jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa ciepłownicze realizujące zadania zgodne z zakresem wskazanym w Programie KAWKA. Wnioski można składać do dnia 30.06.2014 r. na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Prosimy o zapoznanie się z Programem Priorytetowym KAWKA NFOŚiGW w Warszawie oraz Regulaminem naboru wniosków WFOŚiGW w Łodzi. 


 Do pobrania:

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.