Przejdź do treści

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH NA 2009 ROK

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, opracowuje listę przedsięwzięć priorytetowych na 2009 rok (zgodnie z art. 415 ust. 5 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150).
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, opracowuje listę przedsięwzięć priorytetowych na 2009 rok (zgodnie z art. 415 ust. 5 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.150).
W związku z powyższym prosimy naszych Beneficjentów o sporządzenie wykazu zadań proekologicznych planowanych do realizacji w 2009 roku, w formie tabelarycznej zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Fundusz.

Priorytety_2009_tabela.xls

Wykaz ten powinien zawierać przedsięwzięcia planowane do dofinansowania w 2009 roku ze środków WFOŚiGW w Łodzi, a także ze środków NFOŚiGW, ze szczególnym uwzględnieniem zadań przewidzianych do dofinansowania z bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Lista przedsięwzięć priorytetowych w zakresie finansowania przedsięwzięć z udziałem środków nie podlegających zwrotowi pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z zapisami Ustawy Prawo ochrony środowiska jest opiniowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w części obejmującej zadania z zakresu gospodarki wodnej jest uzgadniana z właściwymi dyrekcjami regionalnych zarządów gospodarki wodnej w zakresie finansowania tych przedsięwzięć. W związku z powyższym oczekujemy na przesłanie informacji z wykazem zadań priorytetowych w terminie do dnia 16.05.2008 r.
Informacje prosimy również nadsyłać drogą elektroniczną na adres priorytety2009@wfosigw.lodz.pl - nazwa pliku powinna zawierać oprócz słów „Priorytety 2009” nazwę jednostki samorządowej bez polskich znaków, np.: dla Gminy Łanięta nazwa pliku będzie brzmiała: „Priorytety2009_gmina_lanieta.xls”


Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.