Przejdź do treści

Przedłużony termin składania ofert

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 przedłuża termin do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze) i zaprasza podmioty / osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 58 ustawy o finansach publicznych) do ich składania.
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 przedłuża termin do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 r. oraz sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli (2 egzemplarze) i zaprasza podmioty / osoby posiadające uprawienia audytora wewnętrznego (określone w art. 58 ustawy o finansach publicznych) do ich składania.
 1. Oczekiwany termin:
  1. zakończenia kontroli ? do 10.04.2009 r.,
  2. dostarczenia protokołu z kontroli ? do 17.04.2009 r.
 2. Inne oczekiwania:
  1. Posiadanie doświadczenia kontroli zagadnień z zakresu ochrony środowiska, potwierdzone stosownym dokumentem.
 3. Oferta powinna zawierać:
  1. aktualny odpis z KRS lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
  2. zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
  3. listę podmiotów w których oferent przeprowadzał kontrolę lub audyt,
  4. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 58 ustawy o finansach publicznych,
  5. cenę netto i cenę brutto za wykonanie kontroli wraz ze sporządzeniem protokołu z kontroli.
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06.03.2009 roku do godziny 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kancelarii. Ofertę należy opatrzyć adnotacją "Oferta przeprowadzenia kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2008 rok."
 5. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.