Przejdź do treści

Fundusz podpisuje 13 umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ

Zdjęcie, Fundusz podpisuje 13 umowę o dofinansowanie w ramach POIiŚ
    W dniu 25 marca 2014 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.

Umowa została zawarta na ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy WFOŚiGW w Łodzi oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku. Ze strony Funduszu umowę podpisywali: Prezes Zarządu - Pan Tomasz Łysek oraz Zastępca Prezesa Zarządu - Pan Zbigniew Stasiak, natomiast ze strony Beneficjenta umowę sygnował Prezes Zarządu - Pan Wiesław Kamiński. Wartość całkowita projektu to 9 901 324,97 PLN, natomiast kwota dofinansowania z Funduszu Spójności wyniosła 5 092 056,08 PLN.

Przedsięwzięcie zlokalizowane w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Radomsko obejmuje swoim zakresem:

  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,7 km.

Poza głównym celem, jakim jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji radomszczańskiej, inwestycja przyczyni się również do zrealizowana następujących efektów ekologicznych:

  • podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej 1231 osób,
  • redukcji ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych.

Podczas podpisywania umowy obecni byli także:

ze strony Funduszu:

  • pozostali członkowie Zarządu WFOŚiGW w Łodzi: Zastępca Prezesa - Pan Andrzej Czapla oraz Zastępca Prezesa Zarządu - Pan Wiesław Łukomski,
  • Kierownik Zespołu Funduszy ds. Funduszy Unii Europejskiej - Pan Jan Sztaudynger wraz z członkami swojego Zespołu,

ze strony Beneficjenta:

  •  Prezydent Miasta Radomska - Pani Anna Milczanowska,
  •  Wiceprezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Radomsku - Pan Jakub Jędrzejczak,
  •  Kierownik Jednostki Realizującej Projekt - Pan Wojciech Ślusarczyk,
  •  MAO Projektu Pan Adam Wierzycki.

Całość wydarzenia uświetniła obecność mediów: telewizji i radia.

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.