Przejdź do treści

Dodatkowy typ projektów w XIII konkursie do Priorytetu I - Gospodarka Wodno-Ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko

 W XIII konkursie do Priorytetu I – Gospodarka Wodno-Ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko został wprowadzany dodatkowy typ projektów, które mogą zostać dofinansowane z Funduszu Spójności oraz przedłużono termin na składanie wniosków o dofinansowanie.

W regulaminie konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 został wprowadzony dodatkowy typ projektu, który może podlegać dofinansowaniu. Dlatego dotacja z Unii Europejskiej może zostać przeznaczona również na rozszerzenia zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach Priorytetu I.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zaktualizowany został harmonogram XIII konkursu oraz ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie. Aktualny termin składania wniosków to 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. (wydłużenie w stosunku do pierwotnego terminu o 7 dni). Miejsce składania wniosków, wymagane dokumenty oraz kryteria, jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci podane są w ogłoszeniu.

Link do ogłoszenia (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014): 

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/22058_ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dofinansowanie_do_dzialania_1_1_poiis_xiii_runda_konkursowa.html

 Przypominamy, że w ramach konkursu nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 do wykorzystania z Funduszu Spójności jest 24 mln euro. Z tych środków może zostać sfinansowana także m.in. budowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Alokacja przeznaczona jest na dwa typy projektów:

  • 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach 10-15 tys. RLM*,
  • 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM*.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się samorządy i ich związki oraz podmioty realizujące ich zadania własne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.