Przejdź do treści

Moja wymarzona ekopracownia - Akademia Przyrodniczo - Ekologiczna przy Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów

Zdjęcie, Moja wymarzona ekopracownia - Akademia  Przyrodniczo - Ekologiczna przy Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów
12 marca 2014r. W Zespole Szkół w Osiedlu Niewiadów oficjalnie otwarto pracownię ekologiczną dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Pracownię utworzono dzięki wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu "Moja wymarzona ekopracownia - Akademia Przyrodniczo - Ekologiczna. Na uroczystość przybyli: Pan Andrzej Czapla - Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Pan Marcin Grzelczak - Wójt Gminy Ujazd, Pan Artur Pawlak - Przewodniczący Rady Gminy Ujazd i reprezentant Rady Rodziców, Pani Sylwia Niewiadomska - Przewodnicząca Rady Rodziców.
Uczniowie klasy I gimnazjum zaprezentowali swoje praktyczne umiejętności w postaci prezentacji multimedialnych o tematyce ochrony przyrody w Gminie Ujazd, doświadczeń pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z użyciem zestawu "Źródla odnawialne", ruchu ziemi, księżyca i ich oświetlenia słonecznego przy pomocy tellurium, obserwacji mikroskopowych w trójwymiarze z użyciem mikroskopu stroboskopowego. Wszyscy zaproszeni Goście mogli wziąć udział w ciekawych doświadczeniach.
W dalszej części uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów Pan Jarosław Kaczorowski serdecznie podziękował Zastępcy Zarządu WFOŚiGW w Łodzi - Panu Andrzejowi Czapli za wsparcie finansowe ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Wójtowi -  Panu Marcinowi Grzelczakowi za wszelką pomoc techniczną w realizacji projektu.
Pan Prezes Andrzej Czapla podkreślił szeroką działalność WFOŚiGW w Łodzi na polu edukacji ekologicznej, podziękował za serdeczne przyjęcie oraz podarował uczniom kilka wydawnictw albumowych o florze i faunie województwa łódzkiego. Pan Wójt Marcin Grzelczak podziękował za pomoc w realizacji projektów WFOŚiGW na terenie Szkoły i Gminy, natomiast przewodniczący Pan Artur Pawlak podkreślił znakomitą współpracę między Gminą Ujazd a WFOŚiGW w Łodzi.
Należy przypomnieć, że przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Łoodzi Zespół Szkół w Osiedlu Niewiadów zyskał nie tylko pracownię ekologiczną, ale również termomodernizację obiektu w postaci nowego, nowoczesnego systemu ogrzewania, nową elewację zewnętrzną budynku oraz wymianę wszystkich okien.

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.