Przejdź do treści

Przystąpienie Dyrektora RZGW w Poznaniu do sporządzania Warunków korzystania z wód zlewni Neru do Zalewki

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o przystąpieniu przez Dyrektora RZGW w Poznaniu do sporządzania Warunków  korzystania z wód zlewni Neru do  Zalewki.  

"Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzania projektu Warunków korzystania z wód zlewni Neru do Zalewki obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0601.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 oraz art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P. z 2011 r., nr 40, poz. 451). Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód zlewni określają:

1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze zlewni lub jej części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d. wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Przebieg granicy hydrograficznej zlewni Neru do Zalewki przedstawiono w załączniku graficznym Założeń do projektu Warunków korzystania z wód zlewni Neru do Zalewki obejmującej scaloną część wód powierzchniowych o kodzie W0601, który dostępny na stronie internetowej : http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowane w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód do ziemi - Ner do Zalewski.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się, w terminie od dnia 19.02.2014 r. do dnia 14.03.2014 r., z dokumentacją sprawy w sekretariatach siedzib RZGW w Poznaniu: Dyrekcji - ul. Szewska 1, 61-760 Poznań; Pionu Zarządzania Zasobami Wodnymi - ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, Zarządu Zlewni Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie - Skęczniew 57, 62-730 Dobra, w godzinach od 8.00 do 15.00, a także na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowane w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód do ziemi - Ner do Zalewski.

Wszyscy zainteresowani uwag i wnioski mogą składać w terminie od dnia 19.02.2014 r. do dnia 14.03.2014 r. pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, ustnie do protokołu sporządzanego w miejscu wyłożenia Założeń do projektów Warunków lub na adres e-mail: konsultacje@rzgw.poznan.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Formularz składania uwag i wniosków został zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.poznan.rzgw.gov.pl/ w zakładce Planowane w gospodarowaniu wodami - Warunki korzystania z wód do ziemi - Ner do Zalewski.

 Jednocześnie informujemy, iż w myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 14.03.2014 r. nie będą rozpatrywane."

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.