Przejdź do treści

WFOŚiGW w Łodzi certyfikowany w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Zdjęcie, WFOŚiGW w Łodzi  certyfikowany w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
WFOŚiGW w Łodzi był jedną z pierwszych instytucji sektora finansów publicznych w regionie łódzkim, która w 2012 r. uzyskała prestiżowy certyfikat  Systemu Zarządzania  Jakością ISO zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z obszaru ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie województwa łódzkiego.

Nasza instytucja została także objęta certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania uwzględniającego wymagania środowiskowej normy PN-EN ISO 14001:2005. Prowadzimy dalsze systematyczne działania, których celem jest doskonalenie procesów służących zaspakajaniu potrzeb i oczekiwań beneficjentów.

W styczniu 2014 r. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC S.A.) przyznało Funduszowi prestiżowy "Certyfikat Systemu Zarządzania Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym". Certyfikat został przyznany w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie województwa łódzkiego. Fundusz w Łodzi jest pierwszym WFOŚiGW w Polsce, oraz jedną z niewielu instytucji w województwie łódzkim, która zdobyła ten certyfikat. W naszym regionie w posiadaniu tego certyfikatu jest jeszcze Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Podstawowe cele związane z wdrożeniem norm objętych certyfikatem to:

  • eliminacja albo minimalizacja możliwości wystąpienia incydentu o charakterze korupcyjnym we wszystkich aspektach funkcjonowania Funduszu;

  • zbudowanie wysokiego poziomu zaufania do decyzji podejmowanych w Funduszu, które mają znaczenie dla jego Beneficjentów;

  • sprawne dostosowywanie się Funduszu do zmieniających się wymagań i przepisów prawa.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest instytucją, która od ponad 50 lat zdobywa doświadczenie m.in. w udzielaniu certyfikacji systemów zarządzania, plasując się na pozycji lidera wśród jednostek zajmujących się certyfikacją oraz szkoleniami. Posiadaczami certyfikatów wydawanych przez PCBC S.A. są zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne. Organizacja ta jest jednostką, która uzyskała notyfikację nadaną przez Komisję Europejską, jest także członkiem organizacji o charakterze międzynarodowym takich jak:

  • EOQ -  European Organization for Quality - Europejska Organizacja Jakości,

  • IQNet - The International Certification Network - Międzynarodowa Sieć Jednostek Certyfikujących,

  • IECEE - International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment -  Międzynarodowy System Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych,

  • CCA - Cenelec Certification Agreement - Europejski System Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych.

Międzynarodową działalność PCBC S.A. potwierdza także fakt, iż jej przedstawiciel reprezentuje Polskę w pracach EUEB - European Union Eco - labelling Board, czyli Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego.

Uzyskanie certyfikacji przez firmę prowadzącą swoją działalność nie tylko na obszarze Polski, ale także na skalę międzynarodową, w zakresie związanym również z ekologią, jest ważnym elementem długookresowej strategii rozwoju.

Do pobrania:

Certyfikat SPZK

Więcej informacji na temat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) w naszej instytucji znajdziecie Państwo w zakładce O Funduszu/ System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym lub pod linkiem: http://www.wfosigw.lodz.pl/system_przeciwdzialania_zagrozeniom_korupcyjnym.php


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.