Przejdź do treści

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ – “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ ? ?Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

W dniu 10 lutego 2009 r. odbyło się szkolenie pt. ?Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.
Uczestnikami szkolenia byli potencjalni beneficjenci I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi. Wykładowca ? pan Dariusz Kamiński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego omówił zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pierwsza część szkolenia została poświęcona podstawowym pojęciom oraz zasadom związanym z kwalifikowalnością wydatków ? omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: podstawy prawne kwalifikowalności, kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność wydatku, trwałość projektu, dokumentowanie wydatków, podwójne finansowanie. W dalszej części szkolenia zostały zaprezentowane poszczególne kategorie wydatków poparte licznymi przykładami a także praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość skonsultowania z wykładowcą zagadnień, które w ich ocenie budzą wiele wątpliwości a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pani Barbara Robak ? Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi oraz pani dr Małgorzata Kurzyniec ? Sikorska Członek Zarządu FRP witają zgromadzonych uczestników szkolenia
Pan Dariusz Kamiński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uczestnicy szkoleniaTa strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.