Przejdź do treści

Nowe listy rankingowe POIiŚ

6 lutego 2014 r. Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, Pan Minister Janusz Ostapiuk, podpisał listy rankingowe dla konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko.

2 Listy rankingowe podzielone są na projekty z aglomeracji z przedziału 10-15 tys. RLM orazz przedziału powyżej 15 tys. RLM.

Na liście rankingowej z przedziału powyżej 15 tys. RLM znajdują się 42 projekty o statusie podstawowym w tym z Województwa Łódzkiego 3 projekty przeszły do dalszego etapu oceny tj.:

  • na 7 miejscu znalazł się projekt Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Kutnie. Koszt całkowity projektu to 40.520.907,14 PLN w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 17.368.358,46 PLN. W ramach zadnia planowana jest rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Kutnie,

  • na 40 miejscu znalazł się projekt Miasta Łódź. Koszt całkowity projektu to 12.203.759,45 PLN w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 5.203.464,75 PLN. W ramach zadnia planowana jest budowa zbiornika retencyjnego na Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej,

  • natomiast na 41 miejscu znalazł się projekt Gminy Łask. Koszt całkowity projektu to 1.858.928,00 PLN w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 1.285.630,00 PLN. W ramach zadnia planowane jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łask poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej.

Link do listy rankingowej:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/0c8cc70ed727448e14e96a8d92f32799.pdf

Na liście rankingowej z przedziału 10-15 tys. RLM znalazło się 20 projektów o statusie podstawowym w tym na 16 miejscu uplasował się projekt z Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcą jest Gmina Wieruszów. Koszt całkowity projektu to 3.592.909,25 PLN w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności 2.404.637,17 PLN. W ramach zadnia planowana budowa kanalizacji na terenie aglomeracji Wieruszów.

Link do listy rankingowej:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/014615ba525f4b314ab61d6adfc61272.pdf

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.