Przejdź do treści

Nabory wniosków w trybie konkursowym (konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014)

Minister Środowiska,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).
KONKURS NR 12/POIiŚ/1.1/04/2014
Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 wynosi 10 mln euro.
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014. 
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.
KONKURS NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014
Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 wynosi 24 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 12 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014. 
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.
INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski w ramach konkursów Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r.:
- do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
- do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 maja 2014 r. o godz. 15.00
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków, w tym regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/pois

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.