Przejdź do treści

800 milionów złotych na walkę ze smogiem

Dzięki 800 milionom złotych z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska zostanie zlikwidowanych blisko 15 tysięcy węglowych pieców i kotłowni.

Mieszkańcy 37 miast zostaną podłączeni do sieci ciepłowniczych a w części budynków zostanie wykonane ocieplenie i wymieniona stolarka okienna. Dzięki nowym inwestycjom zmniejszy się ilość dwutlenku węgla  i szkodliwych pyłów w powietrzu.Dzisiaj  tj. 14.11.2013r w Krakowie prezesi NFOŚiGW i Wojewódzkich Funduszy z: Krakowa, Wrocławia, Torunia, Zielonej Góry, Opola, Rzeszowa, Gdańska, Katowic, Kielc, Poznania i Szczecina podpisują umowy w ramach programu ?KAWKA?, które pozwolą beneficjentom skorzystać z oferowanych milionów. Uczestnikami spotkań będą: Aneta Wilmańska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.

 

W kraju pomimo wielu proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu.  Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Powoduje ona smog, który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddechowego. Sytuację ma poprawić nowy program ?KAWKA? finansowany przez Fundusze. W wyniku realizacji programu zmniejszy się emisja dwutlenku węgla - gazu cieplarnianego o 68 tysięcy ton w ciągu roku. Do powietrza, którym oddychają mieszkańcy miast trafi także mniej niebezpiecznych pyłów: PM10 o 442 ton i PM2,5 o 426 ton w ciągu roku. Pieniądze w ramach ?KAWKI? zostaną przeznaczone także na wymianę kotłów węglowych na gazowe i montaż instalacji solarnych.

 

Środki finansowe otrzymają samorządy na inwestycje oraz na wypłaty dla mieszkańców. Zainteresowani powinni zgłaszać się do swoich samorządów, aby sprawdzić czy gmina, w której mieszkają bierze udział w programie KAWKA.

 

Wysokość dofinansowania może wynieść do 90 procent kosztów kwalifikowanych.  W tych kosztach do 45 proc. to pieniądze w formie bezzwrotnej dotacji ze środków NFOŚiGW. Kolejne 45 proc. wsparcia (dotacje i pożyczki) będzie pochodziło ze środków poszczególnych WFOŚiGW. Nowe inwestycje zostaną zrealizowane w latach 2014-2018.

 


KONTAKT:

 

Witold Maziarz rzecznik prasowy NFOŚiGW,  e-mail: rzecznik@nfosigw.gov.pl, tel. 660 400 420
Beata Wójcik specjalista ds. Informacji i Promocji, WFOŚiGW w Krakowie, e-mail: beata.wojcik@wfos.krakow.pl, tel. 602 463 991
Robert Borkacki przewodniczący Zespołu ds. promocji i informacji NFOŚiGW i WFOŚiGW, e-mail:  rborkacki@fos.wroc.pl, tel. 601 58 13 58

Fundusze działają w systemie:

Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 16 niezależnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To odrębne instytucje, które tworzą spójny system funkcjonujący już od 20 lat. Inwestycje o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym finansowane są w ramach środków NFOŚiGW. Natomiast te, o znaczeniu regionalnym finansowo wspierają Fundusze Wojewódzkie.

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.