Przejdź do treści

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Specjalista w Zespole Administracyjnym Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone 3 oferty zatrudnienia.
Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Specjalista w Zespole Administracyjnym

Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone 3 oferty zatrudnienia. W?wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż 2 kandydatów spełnia wymagania formalne określone w?ogłoszeniu i zostali oni zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Antoni Fałek Wolbórz
2. Wiesława Szczawińska Łódź


Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się 30.12.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr?303 o?godzinie 8.30.
Kandydaci powinni stawić się z dowodami osobistymi.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z?kandydatami która odbędzie się w dniu 30.12.2008 r. od godziny 9.15.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.