Przejdź do treści

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej
Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Główny Specjalista w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Informujemy, iż na ww. stanowisko pracy zostały złożone dwie oferty zatrudnienia. W?wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji stwierdzono, iż jeden kandydat spełnia wymagania formalne określone w?ogłoszeniu i został on zakwalifikowany do następnego etapu rekrutacji:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Marzena Jolanta Świątek Łódź


Jednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się 19.12.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr?305A o?godzinie 830.
Kandydat powinien stawić się z dowodem osobistym.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z?kandydatem która odbędzie się w dniu 19.12.2008 r. o godzinie 900 .


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.