Przejdź do treści

Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie

Wznowienie naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Pozostałe zadania ochrony środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż z dniem 16 września 2013 r.     postanawia wznowić nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny "Pozostałe zadania ochrony środowiska" z przeznaczeniem na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP. Wnioski przyjmowane będą do dnia 27 września 2013 r. (decyduje data wpływu do siedziby Funduszu). Wnioski należy składać na aktualnie obowiązujących w Funduszu formularzach. Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania zostaną podjęte po zakończeniu naboru.

Informujemy również, iż w celu umożliwienia zrankingowania wniosków ustalone zostały następujące dodatkowe kryteria oceny:

1) przynależność jednostki do KSRG  (5 pkt)

2) współfinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej (5 pkt)

3) czy wnioskodawca bądź gmina, na terenie której działa jednostka uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu na zakup samochodu/sprzętu w okresie:

a) ostatnich 5 lat (5 pkt);

b) ostatnich 4 lat (4 pkt);

c) ostatnich 3 lat (3 pkt);

d) ostatnich 2 lat (2 pkt);

e) ostatniego roku (1 pkt);

4) czy na terenie działania jednostki występują szczególne zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego (m.in. ryzyko wystąpienia powodzi, drogi i węzły komunikacyjne, zakłady stwarzające ryzyko skażeń chemicznych) (0-5 pkt)

5) czy na obszarze działania jednostki występują tereny objęte ochroną, zgodnie z ustawąz dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (5 pkt)

6) efektywność wykorzystania środków Funduszu, tj. koszt całkowity zadania/liczba mieszańców w gminie (1- 5 pkt).

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.