Przejdź do treści

Podpisanie umowy między Gminą Ksawerów a WFOŚiGW w Łodzi

Zdjęcie, Podpisanie umowy między Gminą Ksawerów a WFOŚiGW w Łodzi
      W dniu 1 sierpnia 2013 r. w siedziebie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Gminą Ksawerów a WFOŚiGW w Łodzi na realizację projektu: "BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY KSAWERÓW" w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Całkowity koszt projektu wynosi 2 643 914,53 zł zł. Projekt będzie realizowany przy udziale środków z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 2 247 327,35 zł. Główne cele projektu to: polepszenie standardu ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi, uporządkowanie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych, zapewnienie dobrej jakości wody do spożycia, racjonalna gospodarka wodno-ściekowa, zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do wód i gleby.

Umowę podpisał Wójt Gminy Ksawerów pan Adam Topolski, Skarbnik Gminy pani Ewa Łuczyńska, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi pan Tomasz Łysek i Zastępca Prezesa Zarządu pan Zbigniew Stasiak.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.