Przejdź do treści

Konferencja prasowa - "Rewaloryzacja parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach"

Zdjęcie, Konferencja prasowa -
W dniu 18 lipca na terenie Parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach odbyła się konferencja prasowa, zorganizowana z okazji przyznania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.: "Rewaloryzacja parku im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach".  

Realizacja zadania umożliwi przywrócenie pierwotnej funkcji ekologicznej, reprezentacyjnej i historycznej zabytkowego parku w Pabianicach. Prace pielęgnacyjne przyczynią się do poprawy kondycji i stanu zdrowotnego drzewostanu o wysokich walorach przyrodniczych. Realizacja zadania umożliwi również dostosowanie parku do potrzeb społecznych i edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Priorytetowego "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków".

Program ukierunkowany jest na finansowe wsparcie działań realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozumianych jako parki towarzyszące pałacom, zamkom i dworom lub stanowiących część składową założeń urbanistyczno-przestrzennych miast, znajdujących się na terenie  województwa łódzkiego. Ponadto celem Programu jest zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego tych obiektów poprzez ich rewaloryzację. Podjęte w ramach Programu działania  mają jednocześnie służyć dostosowaniu chronionych parków do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwić społeczeństwu korzystanie z ich walorów przyrodniczych. W ramach I edycji Konkursu zostało złożonych 9 wniosków o dofinansowanie, z łączną kwotą wnioskowaną w wysokości niemal 20 mln zł. Dotację otrzymają także m.in. Miasto Łódź na rewaloryzację Parku Źródliska I, Gmina Piątek, Miasto Kutno na prace w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów i Gmina Poddębice. Dofinansowanie z Funduszu na odnowienie zabytkowych parków otrzymają także parki w Chociwiu, Sokolnikach oraz Łaniętach.

WFOŚiGW w Łodzi udzielił dofinansowania w wysokości 2.674.840,00 zł. W konferencji wzięli udział: Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi pan Tomasz Łysek, Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień, poseł na Sejm pan Andrzej Biernat, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi pan Arkadiusz Jaksa, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach pani Grażyna Wójcik, pan Krzysztof Rąkowski.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.