Przejdź do treści

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Przygotowania Umów
Nazwa Instytucji: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w?Łodzi

Oferowane Stanowisko-Nazwa: Inspektor w Zespole Przygotowania Umów

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1.

Artur Gadomski

Lipnica

2.

Justyna Gmur

Łódź

3.

Ewa Kaczewiak

Łódź

4.

Paweł Pietrasik

Koluszki

5.

Marcin Wyrwicki

Łódź

6.

Emilia Pomianowska

Łódź

7.

Piotr Nowak

Łódź

8.

Izabela Marciniak

ŁódźJednocześnie informujemy, iż kolejny etap rekrutacji polegał będzie na przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego sprawdzającego wiedzę teoretyczną.
Test odbędzie się w dniu 28.10.2008 r. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi w pokoju Nr?306/307 o?godzinie 830.
Kandydaci wskazani powyżej powinni stawić się z dowodami osobistymi.
Nieobecność traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.
Kolejnym etapem rekrutacji będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z?kandydatami która odbędzie się w dniu 28.10.2008 r. od?godziny 930.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.