Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe - wynajem sali na uroczystą galę

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro Zamawiający tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia oferty cenowej na wynajem sali na uroczystą galę z okazji obchodów jubileuszu XX-lecia WFOŚiGW w Łodzi.
Zakres przedmiotu Zamówienia

Wynajem sali widowiskowej ze sceną na terenie Miasta Łódź w dniu 05.12.2013 r. Przewidywane godziny wynajmu 13:00-22:00.

Sala posiadająca co najmniej 600 miejsc siedzących na widowni. Zapewnienie oświetlenia sceny oraz nagłośnienia estradowego z obsługą techniczną, w tym minimum dwa mikrofony bezprzewodowe. Zapewnienie niezbędnego sprzętu do wyświetlenia prezentacji multimedialnej. Nagłośnienie i oświetlenie sceny powinno spełniać wymagania realizacji części galowej tj. przemówienia, prezentacje multimedialne, inni artyści.

Sala powinna posiadać scenę o powierzchni minimum 250 m2 na podwyższeniu minimum 1 m.

Miejsce na zorganizowanie cateringu na minimum 600 osób.

Płatność przelewem po otrzymaniu faktury.

 

Wszelkie pytania merytoryczne w sprawie przedmiotu zamówienia proszę kierować do p. Eweliny Koc tel. 42 6634196, ekoc@wfosigw.lodz.pl


Kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

W ofercie proszę podać łączną cenę brutto i netto za najem sali z wyposażeniem.

Oferty należy składać pisemnie w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, na numer faksu 42 6362254 lub elektronicznie na adres zamowienia@wfosigw.lodz.pl do dnia 10.07.2013 r. do godziny 12.00.

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.