Przejdź do treści

Mniej azbestu - dla zdrowia i środowiska

Już 84 tysiące ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu zniknęło z dachów polskich domów. To efekty realizowanego od trzech lat programu Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt ogólnopolskiej akcji wyniósł ponad 45 milionów złotych.

Dzięki środkom z Funduszy mieszkańcy, którzy posiadają dachy z eternitu (materiału zawierającego azbest), mogą otrzymać bezzwrotne dofinansowanie na jego usunięcie w wysokości nawet do 100 procent kosztów. Pomocy powinni szukać w swoich gminach o ile te posiadają programy usuwania azbestu.Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Gminy realizujące programy ich usuwania prowadzą inwentaryzacje zagrożeń, zbierają wnioski od mieszkańców, określają zasady usuwania niebezpiecznego materiału, wskazują miejsca deponowania szczątków dachów oraz proponują formy wsparcia finansowego. Zgodnie z prawem szkodliwy dla zdrowia azbest ma być usunięty z terenu Polski do 2032 roku.Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa cement z płyt odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Może powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową. Najwięcej zabudowanych wyrobów azbestowych w przeliczeniu na osobę występuje na terenie województw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Najmniej wyrobów z azbestem występuje w województwach lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Oszacowano, że do zdeponowania na składowiskach w latach 2003 - 2032 będzie około 15 mln ton odpadów zawierających azbest. Dotacje udzielane są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Beneficjentem końcowym programu są samorządy posiadające programy unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W programie uczestniczą wojewódzkie fundusze z Warszawy, Lublina, Szczecina, Torunia, Wrocławia, Zielonej Góry, Gdańska, Białegostoku, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Katowic i Opola. Na realizację programu do 2017 roku zaplanowano środki w wysokości 92 milionów złotych.

Warto przeczytać:

- Nie chcemy mieszkać w Azbestowie

 


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.