Przejdź do treści

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa telefonii komórkowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na "Usługi telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla WFOŚiGW w Łodzi".      

Na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.