Przejdź do treści

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na rok 2014 - ważna informacja

W związku z przystąpieniem do opracowania projektu „Listy przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na rok 2014” zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2013 r.

1.    wykazu znaczących zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2014 roku, tabela do pobrania

2.    wykazu zadań z zakresu gospodarki wodnej, planowanych do realizacji w 2014 roku przy współudziale środków WFOŚiGW w Łodzi tabela do pobrania


Informacja powinna zostać przedstawiona zgodnie z układem wynikającym z załączonych tabel. Wypełnione tabele prosimy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do Biura Funduszu na adres e-mail fundusz@wfosigw.lodz.pl.

Nazwa pliku powinna zawierać oprócz słów "Priorytety" nazwę identyfikującą Wnioskodawcę bez polskich znaków, np.: dla Gminy Aleksandrów nazwa pliku będzie brzmiała: "Priorytety_gmina_aleksandrow.xls".


Osobami udzielającymi informacji są pracownicy Zespołu Obsługi i Oceny Wniosków:
  • Małgorzata Skupińska tel. 42 66 34 167,
  • Ewa Czarnecka tel. 42 66 34 165

oraz Zespołu ds. Analiz i Planowania:

  • Dorota Linowiecka tel. 42 66 34 191.

Uwaga: Uprzejmie prosimy o niemodyfikowanie układu tabel, przesłanie pliku w formacie arkusza Excel oraz wpisywanie kwot w tys. zł.

Podkreślamy, że w tym roku prosimy o przesłanie wyłącznie zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz zadań z zakresu gospodarki wodnej

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.