Przejdź do treści

Nabór wniosków na OZE w roku 2013 - ważny komunikat!

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 05.04.2013 r. Fundusz wznawia nabór wniosków z dziedziny Ochrona Powietrza na dofinansowanie zadań w formie pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu zasobów pochodzących z energii wiatru lub promieniowania słonecznego, w celach jej dalszej odsprzedaży (komercyjnych). Termin zakończenia naboru wniosków ustalono na dzień 31.07.2013 r.

Dla niniejszego naboru obowiązują aktualne formularze wniosków dostępne pod adresem http://www.wfosigw.lodz.pl/formularze_wnioskow_2013.php, a jako dodatkowy obowiązkowy załącznik wprowadzono studium wykonalności. Wymogiem aplikowania o środki będzie również zabezpieczenie pożyczki w formie gwarancji bankowej, która winna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie WFOŚiGW w Łodzi. Promesę udzielenia ww. gwarancji przez bank należy przedłożyć wraz z wnioskiem. Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania zostaną podjęte po zakończeniu naboru wniosków.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.