Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty posiadające uprawnienia audytora wewnętrznego do składania ofert na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi za 2012 rok.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 kwietnia 2013 roku do godziny 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w Kancelarii. Ofertę należy opatrzyć adnotacją "Oferta na przeprowadzenie kontroli działalności statutowej WFOŚiGW w Łodzi za 2012 rok nie otwierać przed dniem 10.04.2013 r. godz. 15.00".


Pełna treść ogłoszenia znajduje się w pliku: Zaproszenie do składania ofert

W załączonym pliku wzoru umowy znajduje się błędnie wskazana data złożenia końcowego raportu. Wzór umowy z poprawioną oczywistą omyłką znajduje się poniżej.

Wzór umowy do pobrania


W dniu 5 kwietnia br do zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści: "Czy zawarte w wymaganiach uprawnienia audytora w zakresie wynikającym z art. 286 ust.1, pkt 1-4 oraz ust. 1 pkt 5a lub 5b Ustawy o finansach publicznych są ostateczne"?

Odpowiedź Zamawiającego:
Określone w zapytaniu cenowym wymagania odnośnie uprawnień audytora są ostateczne.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.