Przejdź do treści

Dotacja na monitoring w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym!

W dniu 27 marca Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Miastu Łódź dotację na założenie monitoringu w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Dofinansowanie w kwocie 591.100,00 zł przeznaczone jest na  zakup 19 kamer, wykonanie sieci transmisyjnej i punktu oglądowego, zakup materiałów instalacyjnych oraz prace montażowe związane z wykonaniem monitoringu.

Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia lepszych warunków bytowania zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi poprzez zwiększenie ich bezpieczeństwa. Instalacja kamer zewnętrznych pomoże zapobiegać degradacji terenów zielonych, drażnieniu zwierząt (płoszenie, przechodzenie za barierki), wrzucaniu na wybieg pokarmu oraz dewastacji mienia. Z kolei instalacja kamer wewnętrznych umożliwi nadzorowanie zachowania zwierząt w następujących sytuacjach np. podczas leczenia, narodzin młodych i opieki nad młodymi.

W ramach udzielonego wsparcia Zarząd WFOŚiGW w Łodzi zobowiązał Beneficjenta do udostępnienia transmisji online z kamer na stronach internetowych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego i Zarządu Zieleni Miejskiej.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.