Przejdź do treści

20 - lecie WFOŚiGW w Łodzi

Zdjęcie, 20 - lecie WFOŚiGW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi obchodzi w tym roku jubileusz 20 - lecia swojej działalności.

Fundusz utworzony został w 1993 roku. Od 2010 roku jest samorządową osobą prawną działającą na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Przez 20 lat swego istnienia dofinansował tysiące zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyczyniając się do poprawy stanu środowiska w województwie łódzkim, corocznie przeznaczając  na ten cel około 200 mln zł. W 2013 roku kwota ta wrośnie do 250 mln zł. Fundusz wspiera zadania realizowane w dziedzinie ochrony zasobów wodnych, ochrony powietrza, ochrony przyrody i krajobrazu, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, badań naukowych i ekspertyz oraz monitoringu środowiska, edukacji ekologicznej. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczek, przekazania środków państwowym jednostkom budżetowym,  bezzwrotnych dotacji, w tym również jako dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki oraz w formie częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych. Środki Funduszu bez względu na formę przyznanej pomocy stanowią uzupełnienie środków własnych Beneficjentów. WFOŚiGW w Łodzi stanowi najważniejsze źródło współfinansowania inwestycji realizowanych przy udziale środków unijnych. Fundusz dofinansowuje również przedsięwzięcia realizowane ze środków krajowych.

Szczególną wagę Fundusz przywiązuje do dofinansowania edukacji ekologicznej jako instrumentu wspierającego proekologiczne działania gmin i powiatów oraz jednostek na szczeblu wojewódzkim. Każdego roku Wnioskodawcy ubiegają się o wsparcie setek programów edukacyjnych, akcji, imprez oraz konkursów i szkoleń, dowodząc jak wielka jest potrzeba, by kształtować postawy proekologiczne już od najmłodszych lat. Edukacja w dziedzinie ochrony środowiska jest wciąż niezbędna, a dzięki dotacjom jest również ciekawa i efektywna. W swej ofercie Fundusz ma także programy dla osób fizycznych dotyczące finansowania przyłączy kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwania wyrobów zawierających azbest oraz poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych. Zadania te finansowane są w formie dotacji przeznaczonej na  częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. 

WFOŚiGW w Łodzi jest jedną z pierwszych instytucji sektora finansów publicznych w regionie łódzkim, która uzyskała prestiżowy certyfikat  Systemu Zarządzania  Jakością ISO 9001. Uzyskanie certyfikatu w zakresie finansowego wspierania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie województwa łódzkiego jest nie tylko wyróżnieniem, ale zobowiązaniem do dalszego systematycznego doskonalenia procesów służących zaspakajaniu potrzeb i oczekiwań Beneficjentów. Stanowi gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług oraz osiągnięcia standardów europejskich. W 2012 roku WFOŚiGW w Łodzi wdrożył System Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:2005.

W ramach tegorocznego jubileuszu zostanie przygotowanych wiele wydarzeń towarzyszących obchodom 20 - lecia działalności Funduszu, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszamy. Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony internetowej i profilu na Facebook.


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.