Przejdź do treści

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

4 lutego 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.12) zawiera następujące zmiany:

Priorytet XI:

W Priorytecie XI Kultura i dziedzictwo kulturowe z Działania 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym przeniesiono ok. 9,76 mln euro do Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym oraz 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego (odpowiednio ok. 9,06 mln euro oraz ok. 0,70 mln euro). Proponowany kierunek i skala zmian wynika z przeprowadzonej oceny możliwości absorpcyjnych w ramach poszczególnych działań, ograniczając w ten sposób ryzyko braku pełnego wykorzystania w sektorze kultury dostępnej alokacji.

Załącznik nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów:

Do zmienionej ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. dostosowano zapisy załącznika nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów dotyczące terminów i doręczeń w ramach systemu wyboru i oceny projektów.

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami została opublikowana w zakładce Dokumenty i wytyczne

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi, informuje o zamknięciu od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Biura WFOŚiGW w Łodzi dla Klientów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania związane z realizowanymi przez Fundusz programami i przekazać pełną informację na temat realizowanych wniosków. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.